avloep_Knut

Stor interesse rundt støy i avløpsrør

«Geberit hadde klart å samle over 50 deltagere fra hele byggebransjen om temaet lyd og brannproblematikk i bolig- og leilighetsbygg. På foredragslisten var Knut Haugen, rådgivende ingeniør akustikk fra Brekke & Strand Akustikk AS, konsulent Johnny Skeide fra Glava AS, og Odd Skriden og Arvid Aalen fra Geberit Norge.

Støy er et stort problem
Knut Haugen som jobber i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges fremste rådgivere på lyd og akustikk, kom i sitt foredrag inn på mange ulike forhold til hva som bidrar til støy fra avløpsinstallasjoner. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte.
– Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy. Det er særlig viktig å tenke på hvor man legger rørene i forhold til støyfølsomme rom. Tilvalg med endring i romløsning kan få store støymessige konsekvenser, som for eksempel hvis man flytter om på bad og soverom, fortalte Haugen.

Haugen poengterte videre at det er nedskylling fra toalett som er årsaken til de fleste klagene. For å redusere avløpsstøyen er det en stor fordel å ta gradvise retningsforandringer istedenfor brå 90-graders bend. Der det er for høye støynivåer skyldes dette ofte strukturlyd. Strukturlyd kan oppstå ved innstøping av rør i betong eller på grunn av stive forbindelser til lettvegger. Her er det nå flere leverandører som tilbyr gode løsninger med vibrasjonsisolerende rørklammer. Man må også sikre at sjakter bygges med tilstrekkelig lyddempning for luftlyd, men dette synes som oftest å være godt ivaretatt.»

Artikkel og bilde: vvsforum.no.

Gullhaug torg bakkeplan

Less is more? -halvdagsseminar

Less is more?

Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg onsdag 30. mars.

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner. Det investeres i tunge og dels overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare å installere og ofte krevende å drifte. Naturligvis er et motsvar. I dette forsknings- og utviklingsprosjektet utvikles nye konsepter for passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø.

På seminaret vil vi blant annet presentere Gullhaug Torg 2A, et kombinasjonsbygg på 16 etasjer i regi av Avantor, tegnet av Snøhetta, pilotbygg i Naturligvis og forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likevel skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Ren magi? Kom på seminaret og hør!

Program
09.00 Velkommen
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse og Stein Stoknes, FutureBuilt (møteleder)

09.10 Passiv klimatisering av bygg – åpen innovasjon i praksis
Rune Stene og Tor Helge Dokka, Skanska

09.25 Fordi det lønner seg
Terje Løvold, Avantor

09.35 Gullhaug torg – nullenergi med naturlig ventlilasjon
Tine Hegli, Snøhetta

09.55 Inneklima og styring av naturlig/hybrid ventilasjon
Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk; Arnkell Petersen, Erichsen&Horgen; Vidar Henning Hansen, WindowMaster-BSI

10.35 Akustikk, arkitektur og termisk masse
Niels Lassen, Skanska Teknikk; Jarle Ellefsen, Brekke&Strand Akustikk; Kristian Edwards, Snøhetta

11.10 Pause med enkel servering

11.25 Ny veileder fra Grønn Byggallianse – avanserte versus enkle tekniske systemer
Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Universitetet i Århus

11.50 Naturlig/hybrid eller mekanisk ventilasjon – ja takk, begge deler?
Per Heiselberg, professor Aalborg Universitet

12.15 Low-tech ventilasjon – en gambling med barns helse og utdanning?
Sturla Ingebrigtsen, GK

12.30 Hiv ut VVSn?
Samtale mellom innlederne Per Heiselberg, Sturla Ingebrigtsen, Terje Løvold, Arne Førland Larsen og Tor Helge Dokka. Moderator Stein Stoknes.

13.00 Takk for i dag!

Praktisk informasjon
Tid: 30. mars 2016 kl. 09.00-13.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsskjema nederst på siden.
Seminaret er et samarbeid mellom Naturligvis-prosjektet og Grønn Byggallianse.

Fakta om Naturligvispassiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg
Naturligvis er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd og med følgende partnere: Snøhetta, SINTEF Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, WindowMaster og Erichsen&Horgen.

http://www.futurebuilt.no/Less-is-more

CVknut.haugen

Knut

KNUT HAUGEN

Knut er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Han har jobbet som rådgiver i Brekke & Strand siden 2007.Yrkesmessig erfaring omfatter målinger, beregninger og rapportering av støy og vibrasjoner fra VVS-anlegg og tekniske installasjoner, industri- og offshore virksomhet.Blant Knuts referanseprosjekter finner vi Bybanen i Bergen, Edvard Grieg plattformen og Statsministerboligen.

khn@brekkestrand.no

+47 402 44 144